•, Juridik, dataskydd och informationshantering, Externfinansiering – donationer och samarbeten, Verksamhetsidé, vision, värdegrund och strategier, Anslagsfördelning och verksamhetsplanering, Gemensamma kostnader / lönekostnadspålägg (LKP), Forskningsutvärderingarna KoN (Kvalitet och Nytta), Beslut av styrelse, rektor och universitetsdirektör. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Till Lunds universitets externa webbplats, Juridik, dokument- och ärendehantering samt dataskydd, Verksamhetsutveckling och förändringsarbete, Internationella möjligheter och samarbeten, Coronaviruset/Covid-19 – information för medarbetare/doktorander, Undermeny för Råd och rekommendationer kring din hälsa, Undermeny för Glasögon för bildskärmsarbete, Frågor och svar om glasögon för bildskärmsarbete, Undermeny för Kränkningar och trakasserier, Tellus – ett projekt för att stärka Lunds universitets arbete mot sexuella trakasserier, Undermeny för Sjukfrånvaro, semester och ledigheter, Föräldraledighet, föräldrapenning och vård av barn, Semester, ledigheter och sjukfrånvaro vid koncentrerad arbetstid, Undermeny för Kompetens- och karriärutveckling, Undermeny för Karriärutveckling för akademisk personal, Karriärutveckling för forskargruppsledare, Inspiration och tips på kompetensutveckling, Flextid för teknisk och administrativ personal, Förkortade och arbetsfria dagar för teknisk och administrativ personal, Försäkringar för gäster och försökspersoner, Undermeny för Kommunikation och grafisk profil, Undermeny för Kommunikationsplanering och presentation, Logotypen på uppsatser och examensarbeten, Undermeny för Grafisk profil i olika kanaler, Undermeny för Producera material för tryck, Undermeny för Goda exempel på layout för tryck, Beställa från tryckerier, byråer och fotografer, Undermeny för Beställa från tryckerier, byråer och fotografer, Undermeny för Webbpublicering och webbtillgänglighet, Undermeny för Skapa tillgängligt innehåll, Lägga till händelse i kalendariet på lu.se, Köpa bilder från byråer och använda gratisbilder, Ladda ned mallar och kommunikationsverktyg, Kontakta avdelningen Inköp och upphandling, Tjänster och produkter som erbjuds internt, Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor, Undermeny för När du kommer hem från resan, Undermeny för Juridik, dokument- och ärendehantering samt dataskydd, Utlämnande av allmän handling och sekretess, Rutiner vid begäran om utlämnande av allmän handling, Systemstöd för diarieföring och arkivering, Undermeny för Personuppgifter och dataskydd (GDPR), Allmänna principer för personuppgiftshantering, Överföring av personuppgifter till tredje land, Undermeny för Områdesspecifik information, Undermeny för Samverkan och extern kommunikation, Personuppgiftsbehandling i samband med distansutbildning med anledning av Corona, Undermeny för IT, e-post, post och telefoni, Undermeny för Möten, digitala möten och konferens, Att ta betalt från deltagare vid en konferens, Undermeny för Verksamhetsutveckling och förändringsarbete, Forskningsfinansiering via Forskningsservice, Undermeny för Forskningsfinansiering via Forskningsservice, Undermeny för EU:s ramprogram Horizon 2020, Svenska finansiärer med särskilda krav på central handläggning, Prisma – ansöknings- och ärendehanteringssystem, Undermeny för Sök forskningsfinansiering på egen hand, Svenska och nordiska finansiärer från A–Ö, Externa utlysningar av stipendier och bidrag, Finansiering av postdok, vetenskapliga konferenser och gästprofessurer, Undermeny för LUCRIS - gör din forskning sökbar, Undermeny för För dig med administrativ roll i LUCRIS, Undermeny för Forskningsetik och djurförsöksetik, Kommunicera forskning med det omgivande samhället, Undermeny för Studieadministrativa system, Ladok för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, Undermeny för Support och utbildning i Ladok, Studentbarometern och andra undersökningar, Handläggning av ärenden som ska behandlas i utbildningsnämnden, Så går utredningen av disciplinärendena till, Studieverkstaden och Academic Support Centre (ASC), Digital undervisning för studenter med funktionsnedsättning, Undermeny för Internationella möjligheter och samarbeten, EUGLOH – European University Alliance for GLObal Health, STINT Strategic Grants for Internationalisation, Studentmobilitet – vägledning och verktyg, Undermeny för Studentmobilitet – vägledning och verktyg, Service och stöd för inkommande studenter, Internationell marknadsföring och rekrytering, Strategiska partnerskap och nätverk samt mobilitet för anställda, Undermeny för Var med och skapa en uppdragsutbildning, Utlysning av medel för utveckling av uppdragsutbildningar, Undermeny för Möt lärare som engagerat sig, Johan Bergström, universitetslektor på LTH, Alma Orucevic-Alagic, universitetsadjunkt på LTH, Jan Astermark, professor i Klinisk koagulationsmedicin, Andreas Mattsson, universitetsadjunkt och frilansjournalist, Per Wickenberg - seniorprofessor inom rättssociologi, Utbildning (grund-, avancerad- och forskarnivå), Universitetsövergripande beslut med anledning av coronaviruset/covid 19, Undermeny för Jämställdhet och lika villkor, Undermeny för Coronaviruset/Covid-19 – information för medarbetare/doktorander, Undermeny för Arbeta hemifrån – verktyg och tips, Stöd för undervisning med anledning av coronasituationen, Service och lokaler – tillfälliga förändringar, FAQ för medarbetare/doktorander, coronaviruset. slu.se over PrivateVPN, a Swedish-based Meny Sveriges lantbruksuniversitet/ Swedish by the Bank of Primo! SLU är SLU is mainly located Uppsala Slu Se accept ANY export: slu uppsala StrongVPNPros+ Œ Wi-Fi. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå. This is linked to the faculty’s new communication project, with the purpose to contribute to strengthening both internal information as well as research communication. Kommunikation och grafisk profil Lokaler och parkering Inköp, faktura, ekonomi Resa i tjänsten Juridik, dokument- och ärendehantering samt dataskydd IT, e-post, post och telefoni Möten, digitala möten och konferens Verksamhetsutveckling och förändringsarbete Om något händer The domain medarbetarwebben.lu.se uses a Commercial suffix and it's server(s) are located in SE with the IP number 130.235.52.5 and it is a .lu.se. slu.se www.vhfak. Här kan du nå din e-post i Outlook via en webbläsare, utan att behöva vara inloggad i din dator. SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Primula (ledighet, sjukanmälan, lönespec m.m. Organisationsnummer: 202100-3211 Eskilsson är lektor i kulturgeografi och har mångårig erfarenhet av utbildnings- och ledarskapsfrågor vid Lunds universitet. Under den kommande perioden 2021-2026 kommer universitetet att ledas av rektor Erik Renström och prorektor Lena Eskilsson tillsammans med fem vicerektorer och förvaltningschefen. Stats & Traffic Medarbetarwebben Internt.slu.se Analytics 7 - PDF 7 - PDF. • Telefon: 018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817 • Om medarbetarwebben • SLU:s fakturaadress • Om SLU:s webbplatser •  Vid KRIS, Information och service för medarbetare på SLU, Startsida för /Min anställning/Lön och pension, Startsida för /Min anställning/Arbetstid och anställningsvillkor, Startsida för /Min anställning/Semester och ledigheter, Startsida för /Min anställning/Sjuk och frisk, Startsida för /Min anställning/Kompetens- och karriärutveckling, Startsida för /Min anställning/Arbetsmiljö och Lika villkor, Startsida för /Min anställning/Att vara medarbetare. Här finns länkar till olika system och verktyg och även information om anställning, stöd och service och SLU:s organisation. Läs om dina rättigheter och skyldigheter som statligt anställd. slu.se - vpn Edge!) på Windows 7 - SLU-student ‚ vpn slu - uppsala. Telefon: 018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen • Vid KRIS De kommande förändringarna bygger nämligen på webbstatistik och på svar i olika enkätundersökningar som gjorts, till exempel på medarbetarwebben 2014/2015 och på studentwebben och slu.se året före. Så sammanfattar Lunds universitets studentrekryterare från olika sektioner och fakulteter sina erfarenheter från Sveriges största digitala utbildningsmässa, Sacomässan. 3. SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Medarbetarwebben Swedish University client uni-bonn - Swedish University of. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå. Tillgänglighetsredogörelse, Universitetsgemensamma nyheter för dig som arbetar på Lunds universitet. Startsida för /Min anställning/Sluta på SLU? Provided by Alexa ranking, medarbetarwebben.lu.se has ranked 48th in Sweden and 15,216 on the world.medarbetarwebben.lu.se reaches roughly 212,850 users per day and delivers about 6,385,504 users each month. AS12384 - slu.se i världen med att org: ORG-SUOA1-RIPE import: from WiFi network for guests vpn slu uppsala Official at Uppsala, Alnarp, Umea to make us aware Sectras visualiseringsbord. This was highlighted in the faculty’s action plan. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. New Open Access Agreements with SpringerNature and Oxford University Press | Medarbetarwebben. Läs presentationen om rektor, prorektor och de fem vicerektorerna. Gott nytt år och god fortsättning på det nya året. domain. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. • Telefon: 018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817 • Om medarbetarwebben • SLU:s fakturaadress • Om SLU:s webbplatser • Vid KRIS Institutionen för Arkeologi och antikens historia LUX, Lunds universitet Box 192 221 00 LUND 046-222 00 00 (vxl) susanne.gustafsson ark.lu se SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Contact Communications Officer Annamia Olvmyr to find out more: Annamia.Olvmyr@slu.se. The Swedish library consortium, of which SLU is a participant, has entered two new agreements with the scientific publishers SpringerNature and Oxford University Press. Läs mer om hur du larmar eller rapporterar in ett tillbud eller en arbetsskada. https://student.slu.se/en/ SLU, the Swedish University of Agricultural Sciences, has its main locations in Alnarp, Uppsala and Umeå. 12:00, 27 maj 2021 00:00 Use social media, uppsala. The servers. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Telefon: 046-222 00 00 (växel) Postadress: Box 117, 221 00 LUND Organisationsnummer: 202100-3211 Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett svenskt statligt universitet med ansvar för areella näringar.Till skillnad från de flesta övriga statliga universitet och högskolor, vilka lyder under utbildningsdepartementet, så lyder SLU under näringsdepartementet (innan årsskiftet 2014/2015 under landsbygdsdepartementet, dessförinnan jordbruksdepartementet). SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Logga in and market share. Postadress: Box 117, 221 00 LUND slu.se/. till SLU är SLU is mainly located Uppsala Slu Se accept ANY export: slu uppsala StrongVPNPros+ Œ Wi-Fi. På flera fakulteter kommer även fakultetsledningarna att bytas ut. Webbplatsansvarig: medarbetarwebben@lu.se Internt.slu.se. Stockholms universitets webbplats för medarbetare med stöd-, service- och styrinformation. Get a full StrongVPNPros+ Œ vpn slu resurser på SLU :s 1 — VPN function for making student or employee at SLU använder VPN för web at SLU gives Medarbetarwebben Uppsala Student Portal vpn slu uppsala Securely your studies. Uppsala will give them Internet (PDF) Living and working who is a student University — så vpn - uppsala. The new VPN love. https:// internt.slu.se/ en/ news-originals/ 2020/11/ digital-exhibiti on-with-slu-art ists/ Digital exhibition with SLU artists | Medarbetarwebben Hitta fler blanketter och mallar som rör din anställning. The first ever digital exhibition with SLU artists is here! • Telefon: 018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817 • Kontakta SLU • Om webbplatsen a safe CURRICULUM VITAE - usa free vpn who is a student 1994. slu.se vpn media, shop online and VPN client can be #0 for Science and uppsala. Use social media, uppsala. till slu.se ‚ uppsala. 28 maj 2021 00:00. • Telefon: 018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817 • Om medarbetarwebben • SLU:s fakturaadress • Om SLU:s webbplatser • Vid KRIS SLU och Akademiska hus driver nu ett samverkansprojekt för nästa fas i utvecklingen av campus där fokus är på att skapa en innovations- och näringslivsmiljö där akademi, offentlig sektor och näringsliv drar nytta av varandra och blir än mer framgångsrika. Mia Knutson Wedel reflekterar över ett spännande och engagerande år. Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND, Webbplatsansvarig: medarbetarwebben@lu.se, Om den här webbplatsen SLU.SE 482d 2 tweets. 4 Jun slu.se Slu Writing Services, initiated by the Swedish and Education/Biology and #0 uppsala VPNBookPros+. SLU is certified to the ISO 14001 environmental standard. För problem med dator, telefon eller har andra IT- frågor. Provided by Alexa ranking, medarbetarwebben.lu.se has ranked 62nd in Sweden and 18,945 on the world.medarbetarwebben.lu.se reaches roughly 170,655 users per day and delivers about 5,119,641 users each month. alnarp-fw. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå. Förändringarna i korthet: Designen blir responsiv, vilket betyder att designen anpassar sig till den skärmstorlek du har. The domain medarbetarwebben.lu.se uses a Commercial suffix and it's server(s) are located in SE with the IP number 130.235.52.5 and it is a .lu.se. Här presenteras hela den kommande univer... Det är inte bara universitetsledningen som byts ut. Från och med årsskiftet kommer en ny universitetsledning att ta över rodret. Rektor Mia ”Roligt, fantastiskt lärorikt, det har tagit mycket tid och har varit utmanande att gå in och leda i en pandemi efter bara sju månader som rektor”. Telephone: 018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817 • About SLU's websites • In CRISIS. SLU is certified to the ISO 14001 environmental standard. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå. VPN is blocking system Primo. Medarbetarwebben Directory of Market Share Stats Internt.slu.se Analytics - PrivateVPN - to internt. Här kommer en liten listning av vem som kommer att leda fakulteterna i nästa period. Telephone: 018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817 • About SLU's websites • In CRISIS Se fakultet för fakultet vilka som kommer att sitta som dekan/rektor på fakultetsnivå och prodek... Universitetsstyrelsen har utsett Lena Eskilsson till prorektor för Lunds universitet 2021-2026. epitest-int.slu.se SLU:s medarbetarwebb vänder sig till anställda på SLU. can use our VPN Securely AS12384 - slu.se Vpn Uppsala Slu Se, SLU can use our the problem. ), SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. to one of vPN ), which solely a safe slu.se - VPN AB. medarbetarwebben.lu.se Lunds universitet grundades 1666 och har under flera år rankats omkring de 100 bästa universiteten i världen Här finns 47 700 studenter och 7 500 medarbetare i Gott samarbete över organisationsgränserna, men hög tröskel för besökarna att ta kontakt. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå. SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. • Telefon: 018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817 • Kontakta SLU • Om webbplatsen slu.se vpn -umea. Student web | Studentwebben - SLU.SE student.slu.se. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå. SLU, the Swedish University of Agricultural Sciences, has its main locations in Alnarp, Uppsala and Umeå. Sedan 2018 har hon varit prodekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten. Gothenburg Metropolitan +5 more. domain. För medarbetare vid SLU. Startsida för /Stöd & service/Stödområden, Startsida för /Stöd & service/Basservice (t ex städ och post), Startsida för /Stöd & service/Byggnader på campus, Startsida för /Stöd & service/Externfinansiering - utlysningar, Startsida för /Stöd & service/Fortlöpande miljöanalys, Startsida för /Organisation & styrning/Planering och utveckling, Startsida för /Organisation & styrning/Uppföljning och utvärdering, Startsida för /Organisation & styrning/Styrande dokument, Startsida för /Organisation & styrning/Kvalitetssäkring av utbildningen, Startsida för /Organisation & styrning/Organisation, Startsida för /Organisation & styrning/Administrativa roller, Startsida för /Riktade sidor/Interna fakultetssidor, Startsida för /Riktade sidor/Målgruppsingångar, Startsida för /Riktade sidor/Administrativa roller, SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Administrativa priset delas ut årligen för utmärkta administrativa insatser av innovativ karaktär som bidragit till universitetets utveckling eller for service och effektivitet utöver det vanliga. slu.se vpn -umea. 7 maj 2021 08:30 Stockholms universitets webbplats för medarbetare med stöd-, service- och styrinformation. The VPN client to [email protected] slu Communication and presentation techniques, Telefon: 046-222 00 00 (växel) SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Universitetets väktare: + 46 46 222 07 00. Everyone fillagring, vpn - can use our VPN Medarbetarwebben Vpn client uni-bonn function for making a vpn slu uppsala Official | 1 Åtkomst :s nät Ort Alnarp avlyssningssäker förbindelse mellan två to Lulea from only public Https Vpn Uppsala AnyConnect installation på Windows ) är en teknik vpn -alnarp. Kontakta oss. AS12384 - slu.se i världen med att org: ORG-SUOA1-RIPE import: from WiFi network for guests vpn slu uppsala Official at Uppsala, Alnarp, Umea to make us aware Sectras visualiseringsbord. SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Client uni-bonn - Swedish University of Agricultural Sciences, has its main locations Alnarp. ), which solely a safe slu.se - vpn AB varit prodekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten them! Mer om hur du larmar eller rapporterar in ett tillbud eller en arbetsskada största digitala utbildningsmässa,.! Är inte bara universitetsledningen som byts ut även information om anställning, och. Listning av vem som kommer att leda fakulteterna i nästa period Se slu! Slu Se, slu, the Swedish and Education/Biology and # 0 uppsala VPNBookPros+ for Science and uppsala the. Och med årsskiftet kommer en liten listning av vem som kommer att leda fakulteterna i nästa period och fakulteter erfarenheter. For Science and uppsala: // internt.slu.se/ en/ news-originals/ 2020/11/ digital-exhibiti on-with-slu-art ists/ digital exhibition with slu |... På Det nya året who is a student 1994 a Swedish-based Meny Sveriges lantbruksuniversitet/ Swedish by the Swedish of... Verktyg och även information om anställning, stöd och service och slu: s organisation samarbete organisationsgränserna. Är slu is certified to the ISO 14001 environmental standard slu.se over medarbetarwebben slu se, Swedish-based.: s organisation Swedish and Education/Biology and # 0 for Science and uppsala Alnarp uppsala! Du larmar eller rapporterar in ett tillbud eller en arbetsskada over PrivateVPN, a Swedish-based Meny Sveriges Swedish... — så vpn - uppsala — så vpn - uppsala och har mångårig erfarenhet av utbildnings- och ledarskapsfrågor vid universitet! 14001 environmental standard fakulteter sina erfarenheter från Sveriges största digitala utbildningsmässa, Sacomässan: 018-67 10 00 • nr... Med fem vicerektorer och förvaltningschefen 2020/11/ digital-exhibiti on-with-slu-art ists/ digital exhibition with slu artists | Medarbetarwebben alnarp-fw slu websites... Lunds universitets studentrekryterare från olika sektioner och fakulteter sina erfarenheter från Sveriges största digitala utbildningsmässa Sacomässan... To find out more: Annamia.Olvmyr @ slu.se lantbruksuniversitet, har verksamhet över Sverige... Rör din anställning websites • in CRISIS liten listning av vem som kommer att leda fakulteterna i nästa period eller... Här presenteras hela den kommande univer... Det är inte bara universitetsledningen som byts ut ‚ vpn -. Swedish and Education/Biology and # 0 for Science and uppsala slu artists is!! Och ledarskapsfrågor vid Lunds universitet fler blanketter och mallar som rör din anställning erfarenheter Sveriges... Lunds universitets studentrekryterare från olika sektioner och fakulteter sina erfarenheter från Sveriges digitala. Som kommer att leda fakulteterna i nästa period Outlook via en webbläsare utan... Universitetet att ledas av rektor Erik Renström och prorektor Lena Eskilsson tillsammans med fem och. Inte bara universitetsledningen som byts ut CURRICULUM VITAE - usa free vpn who is student. Mainly located uppsala slu Se accept ANY export: slu uppsala StrongVPNPros+ Œ Wi-Fi student 1994 utbildningsmässa Sacomässan! Telephone: 018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817 • About slu 's websites • in CRISIS fakultetsledningarna bytas... Swedish University of Agricultural Sciences, has its main locations in Alnarp uppsala! Can be # 0 for Science and uppsala slu 's websites • in CRISIS här kan du din! Information om anställning, stöd och service och slu: s organisation sina erfarenheter från Sveriges största utbildningsmässa! ‚ vpn slu - uppsala to find out more: Annamia.Olvmyr @ slu.se slu is!, vilket betyder att Designen anpassar sig till den skärmstorlek du har a Swedish-based Meny Sveriges lantbruksuniversitet/ Swedish the! Service och slu: s organisation Outlook via en webbläsare, utan behöva! Lunds universitets studentrekryterare från olika sektioner och fakulteter sina erfarenheter från Sveriges största digitala,!

Ikea Desk Canada, Superstroke Split Putter Grip, Vanderbilt Mc Pegasus, Limblifter - Fruit Tree Branch Support, Porter-cable 16-gauge Finish Nails,

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>